The Bookshop Cat

Yuko Higuchi
Hakusensha Tokyo 2018