Tiny Snail’s Ogasawara Island Adventure

Satoshi Chiba, Shinya Komatsu
Fukuinkan Shoten Publishers 2019