The passage to Amorgos

Christos Nomikos
Pnoi Publications

cover design
Marinos Tziaros