Beyond the fences

Brikena Gisto
Iolkos Publications

cover design
Dimitris Kourkoutis